بایوفیلر یا پلاسماژل

 

درباره

 

پلاسما بایوفیلر اتولوگ (Autologous Plasma Bio Filler) یا بایوفیلر واقعی شامل تزریق ژلی است که از خون خود بیمار گرفته می شود و از این طریق خطرات ناشی از واکنشهای آلرژیک را کاهش می دهد.

 

بایوفیلر چیست؟

 

بایوفیلر را می توان برای کاهش چین و چروک ها در طی یک جلسه تهیه و تزریق کرد و تمام مراحل این کار حدود ۹۰ دقیقه طول می کشد. این ژل بایوفیلر می تواند برای رفع خطوط ریز و چین و چروک ها و البته در مناطق مختلف صورت استفاده شود. بایوفیلر از طریق جداسازی و پردازش پلاسمای خود بیمار ساخته می شود و سپس تزریق آن به صورت ، حجم دهی، لیفت و جوان سازی در صورت ، گردن و دست ها انجام می گردد. بایوفیلر دارای همان رنگ و شکل مشابه چربی اتولوگ (خود فرد) است.  بایوفیلر در حضور متقاضی و طبق خواسته فرد تهیه می گردد تا بر اساس منطقه ای که روی آن کار می شود، غلظت و سفتی مناسبی برایش ایجاد گردد.

در طی عمل، ما حدود ۲۰ الی ۳۰ میلی لیتر خون می گیریم و آن را در دستگاه سانتریفیوژ قرار می دهیم تا پی آر پی PRP ( پلاسمای غنی از پلاکت ) و همچنین بایوفیلر آماده گردد. بایوفیلر سپس برای درمان چین و چروک و خطوط و همچنین لیفت و جوان سازی مناطقی که دچار کاهش حجم هستند تزریق می شود. این درمان همچنین از طریق سلولهای بنیادی و فاکتورهای رشد موجب تحریک بیولوژیکی می شود که تولید کلاژن را باعث می گردد. اولین نتایج بلافاصله پس از درمان مشهود است و اثرات تولید کلاژن های جدید پس از دو هفته قابل مشاهده می باشد. بعد از دو ماه پلاسما ژل به طور کامل و طبیعی در ناحیه تحت درمان جذب می شود.

 

ما دوره ای شامل ۳ جلسه درمان را با فاصله ۴ هفته ای را پیشنهاد می کنیم. اگر این روش همراه با تزریق پی آر پی  PRP باشد، نتایج حاصل از این جلسات درمانی در حدود ۲ سال پس از جلسه سوم ، ماندگار خواهد بود.

 

بایوفیلر همچنین توسط آزمایشات بالینی تأیید شده است که تایید کننده ایمنی و اثربخشی این روش در بهبود خطوط و چین و چروک های صورت است.

 

 

 

 

چکیده یک مطالعه بالینی در مورد سودمندی فیلر (پرکننده) پلاسمای اتولوگ (پلاسما ژل) در درمان خط خنده

 

 

زمینه :

 

اخیراً ، اثربخشی پرکننده پلاسمای اتولوگ (بایو فیلر یا پلاسماژل) برای کاهش چین و چروک صورت نشان داده شده است.

 

هدف:

 

هدف از مطالعه ، تأثیرگذاری و ایمنی پرکننده پلاسمای اتولوگ (بایو فیلر یا پلاسماژل)در درمان خطوط خنده (خطوط نازولبیال) است.

 

مواد و روش ها:

 

بیست بیمار کره ای با خطوط خنده متوسط ​​تا شدید وارد مطالعه شدند. بیماران با یک جلسه پرکننده پلاسمای اتولوگ (پلاسماژل یا بایوفیلر) تحت درمان قرار گرفتند. اثرات بهبود چین و چروک در ۱ هفته ، ۴ هفته ، ۸ هفته و ۱۲ هفته پس از درمان مورد بررسی قرار گرفت. از سه روش ارزیابی استفاده شد. اول ، دو متخصص پوست و موی مستقل نتایج را با استفاده از مقیاس ارزیابی چین و چروک ۵ نقطه ای ارزیابی کردند. دوم ، برای ارزیابی نتایج نهایی زیبایی از معیار جهانی بهبود از لحاظ زیبایی شناسی استفاده شد. سوم ، رضایت بیمار مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ، عوارض جانبی ناشی از درمان بررسی گردید.

نتایج:

 

ميانگين سني بيماران ۴۴٫۵ سال بود. میانگین مقیاس ارزیابی چروک ۵ نقطه ای در مقایسه با قبل از درمان در ۱ ، ۴ ، ۸ و ۱۲ هفته پس از درمان بطور معنی داری بهبود یافت  (p <0.01)  . ميانگين نمره جهانی بهبود زيبايي بيماران نيز نتايج بهتري را نشان داد.

 

نتیجه گیری:

 

بهبود بالینی همراه با رضايت كافي بيماران و عدم وجود عارضه جانبي معني دار نشان داد كه درمان با پرکننده پلاسماي اتولوگ (پلاسماژل یا بایوفیلر) مي تواند به عنوان گزينه درماني موثر و ايمني براي خطوط خنده در نظر گرفته شود.


Source: beheshtclinic

wpadmin

Comments are closed