در زمینه: %d8%a7%db%8c%d8%a7 %d9%be%db%8c %d8%a7%d8%b1 %d9%be%db%8c %d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8 %d9%85%db%8c%d8%af%d9%87

تجربه من در مورد پی آر پی مو

من برای افزایش ضخامت موهایم در پوست سر تزریق داشتم، و در این مطلب به چگونگی آن می پردازم

 

موهای من از اوایل دهه دوم زندگی ام شروع به ریزش کرد و این ناگهانی و چشمگیر بود. کلا به موهایم زیاد ور میرفتم. یک روز اونها رو به سفتی موهای قلم

ادامه