در زمینه: %d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86 %d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2 %d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b2

الکترولیز

الکترولیز

بررسی اجمالی

 

الکترولیز راهی برای از بین بردن موهای صورت یا بدن افراد است. این کار با قرار دادن یک پروب بسیار ظریف در فولیکول های سطح پوست انجام

ادامه