در زمینه: %d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82 %d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af %d9%87%db%8c%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9 %d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c %d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88

تزریق ژل اسید هیالورونیک برای آرتروز (استئوآرتریت) زانو

از تزریق ژل اسید هیالورونیک برای درمان آرتروز (استئوآرتریت) زانو و بهبود عملکرد مفصل زانو استفاده می شود. این روش درمان viscosupplementation نامیده می شود.

در طی تزریق ژل اسید هیالورونیک (viscosupplementation)، مقدار کمی اسید هیالورونیک (اغلب فقط ۲ میلی لیتر) به طور مستقیم به

ادامه