در زمینه: %d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86 %d8%b1%d9%88%d8%b4 %d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c

بایوفیلر یا پلاسماژل

 

درباره

 

پلاسما بایوفیلر اتولوگ (Autologous Plasma Bio Filler) یا بایوفیلر واقعی شامل تزریق ژلی است که از خون خود بیمار گرفته می شود و از این طریق خطرات ناشی از واکنشهای آلرژیک را کاهش می دهد.

 

بایوفیلر چیست؟

 

بایوفیلر را می توان برای کاهش چین

ادامه