در زمینه: %d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c %d9%87%d8%a7%db%8c %d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c

جراحی برداشتن خال های گوشتی(بدخیم) و سطحی(خوش خیم)

1

خال‌های گوشتی، که در پزشکی تحت عنوان خال نیز شناخته می‌شوند، توده‌ای از سلول‌های رنگی هستند که لکه‌هایی تیره و کوچک را برروی پوست ایجاد می‌کنند و می‌توانند از لحاظ رنگ و ابعاد تا حد زیادی متفاوت باشند.

ادامه