در زمینه: %d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c %d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa %d8%a8%d8%a7 %d9%86%d8%ae

لیفت با نخ

لیفت با نخ یکی از نوین ترین روش های زیبایی با حداقل تهاجم می باشد که پوست افتاده در مناطق صورت و گردن را با استفاده از نخ های خاردار لیفت می کند.

ادامه