در زمینه: %d8%b1%d8%b4%d8%af %d9%85%d9%88%db%8c %d8%b3%d8%b1

۱۰ نکته برای داشتن موهایی قوی تر و سالم تر

 

همه میخواهند مویی قوی ، براق با رسیدگی راحت داشته باشند. اما رسیدن به این هدف می تواند چالش برانگیز باشد. بیشتر ما مجبوریم با نوعی از موی سر مواجه باشیم که در مسیر رسیدگی به آن و داشتن پوست سری سالم قفل هایی وجود دارد.

ژن ها در مورد نوع

ادامه