در زمینه: %d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4 %d9%85%d9%88 %d8%b3%da%a9%d9%87 %d8%a7%db%8c

ریزش مو

 

ریزش روزانه تعدادی از موها برای همه افراد به صورت طبیعی وجود دارد، اما ریزش موی بیش از حد یک نگرانی بزرگ هم برای آقایان و هم برای خانم هاست . این نگرانی با می تواند با دیدن چند تار موی ریخته شده و یا موهایی

ادامه