در زمینه: %d8%b4%d8%b3%d8%aa%d9%86 %d9%85%d9%88%db%8c %da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87 %d8%b4%d8%af%d9%87

شستشوی مو بعد از کاشت

شستشوی مو بعد از کاشت

به منظور شستشوی مو بعد از کاشت توصیه می شود از روز ابتدایی تا روز چهارم به کمک اسپری آب پاش که از سرم شستشو پر شده است ، دائم پوست سر را مرطوب نگاه دارید به این معنا که هر 1

ادامه