در زمینه: %d8%b9%d9%84%d9%84 %d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%b4 %d9%85%d9%88

ریزش مو

 

ریزش روزانه تعدادی از موها برای همه افراد به صورت طبیعی وجود دارد، اما ریزش موی بیش از حد یک نگرانی بزرگ هم برای آقایان و هم برای خانم هاست . این نگرانی با می تواند با دیدن چند تار موی ریخته شده و یا موهایی

ادامه