در زمینه: %d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa %d8%a8%d8%b9%d8%af %d8%a7%d8%b2 %d9%84%db%8c%d9%81%d8%aa %d8%a8%d8%a7 %d9%86%d8%ae

لیفت با نخ

لیفت با نخ یکی از نوین ترین روش های زیبایی با حداقل تهاجم می باشد که پوست افتاده در مناطق صورت و گردن را با استفاده از نخ های خاردار لیفت می کند.

ادامه