در زمینه: %d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa %d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87 %d9%be%db%8c %d8%a7%d8%b1 %d9%be%db%8c %d9%85%d9%88

تجربه من در مورد پی آر پی مو

من برای افزایش ضخامت موهایم در پوست سر تزریق داشتم، و در این مطلب به چگونگی آن می پردازم

 

موهای من از اوایل دهه دوم زندگی ام شروع به ریزش کرد و این ناگهانی و چشمگیر بود. کلا به موهایم زیاد ور میرفتم. یک روز اونها رو به سفتی موهای قلم

ادامه