در زمینه: %d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87 %d9%84%db%8c%d9%81%d8%aa %d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa

لیفت با نخ

لیفت با نخ یکی از نوین ترین روش های زیبایی با حداقل تهاجم می باشد که پوست افتاده در مناطق صورت و گردن را با استفاده از نخ های خاردار لیفت می کند.

ادامه