در زمینه: %d9%be%db%8c%d8%b3%db%8c

پیسی

پیسی

پیسی از جمله بیماری هایی است که با از بین بردن رنگدانه های پوستی ، موجب بروز لک های سفید و روشن بر روی پوست می شود . این لک ها به صورت متقارن در صورت ، لب ها ، گردن و اندام تناسلی ظاهر شده

ادامه