در زمینه: %da%a9%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86 %d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa %d8%a8%d8%a7 %d9%86%d8%ae

لیفت با نخ

لیفت با نخ یکی از نوین ترین روش های زیبایی با حداقل تهاجم می باشد که پوست افتاده در مناطق صورت و گردن را با استفاده از نخ های خاردار لیفت می کند.

ادامه